Per resoldre qualsevol dubte respecte als documents adjunts:

Poseu-vos en contacte amb tresoreria@aeigmontnegrejosep.com per tal de resoldre dubtes de les dades bancàries.

Poseu-vos en contacte amb secretaria@aeigmontnegrejosepcarner.com per a resoldre qualsevol altre dubte referent als altres documents adjunts.

També podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a través de l’apartat de contacte.

Contactar